Vervoer & Transport

Vervoer & Transport

Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen, vloeistoffen, gassen, dieren of mensen, maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport).

9292 Openbaar vervoer

Alert Logistiek

Bolk

Rumping

Van der Valk Transport

Zwatra Transport

Link toevoegen

Link toevoegen