E-mail

E-mail

E-mail is digitaal postverkeer. Zowel het bericht als het gebruikte systeem kan met e-mail worden bedoeld. Synoniemen die vaker worden gebruikt zijn: mail, e-post, e-brief, elektronische post en elektronische brief.

AsdAsd

EmailMe

Moerstaal

Outlook

Wegwerp Emailadres

Link toevoegen

Link toevoegen